Other

Coinlancer (CL)

Jan 29, 2018 Admin Other

Przegląd:

Trzeba przyznać, że obecny sytuacja rynku "freelancera" jest dość frustrująca. Istnieją co prawda
naprawdę ogromne i popularne platformy, jak Upwork czy Freelancer, aczkolwiek są one
przepełnione problemami jak: nadmierne opłaty, niesprawiedliwy system oceniania, negatywne
komentarze z którymi freelancer nie może zbyt wiele zrobić, zbyt duże oczekiwania pracodawców
co do umiejętności w porównaniu do stawki oraz niewyregulowany rynek w krajach rozwiniętych.
Oczywiście Coinlancer nie rozwiązuję takich problemów jak brak regulacji prawnych w danych
krajach, ale stanowiąc poważną konkurencję dla największych platform zdecydowanie wywrze
wpływ na to żeby zaczę...


Copyright © 2017 - 2018. All rights reserved.