Yandex

Ethereum (ETH)

Admin Waluty Unikalne wyświetlenia: 63
0 (0 Recenzje)
Compare with:
Coin category

Other

Nazwa firmy

Ethereum

Data założenia

Dec 31, 2013

Nazwa założyciela

Vitalik Buterin

Imię

Ethereum

Ticker

ETH

Currencies

Ethereum

Ethereum (ETH) image

Przegląd

Ethereum jest platformą wykorzystującą technologię blockchain. Służy do zawierania inteligentnych kontraktów (z ang. smart contracts), którymi są np. cyfrowe umowy, skrypty itp. oraz do tworzenia aplikacji za pomocą zdecentralizowanej sieci peer-to-peer, co zapobiega okresom przestoju, cenzurze, oszustwom i ingerencji trzeciej strony.

Sieć nazywa się EVM (Ethereum Virtual Machine) i jest złożona z tworzonych przez użytkowników węzłów służących do zawierania wyżej wspomnianych inteligentnych kontraktów. Każdy węzeł ma zaimplementowane takie same instrukcje i potrafi przetwarzać różne języki programowania bazujące np. na C++, Java, Python, Go itp.

Umożliwia programistom tworzenie rynków, przechowywanie rejestrów długów i obietnic, przenoszenie funduszy zgodnie z instrukcjami udzielonymi w przeszłości (takich jak testament lub kontrakt futures) i wiele innych rzeczy, które nie zostały jeszcze wynalezione, wszystkie bez pośrednika lub ryzyka kontrahenta.

Środkiem płatności jest 1 Ether (1ETH). Obecnie, w wyniku podziału sieci w 2016 istnieją dwie waluty: Ethereum (ETH) oraz Ethereum Classic (ETC). Waluta jest tylko częścią protokołu, który tworzy idealne środowisko dla tworzenia nowych rozwiązań dla firm, chcących korzystać z możliwości zawierania inteligentnych kontraktów w zdecentralizowanej sieci zapewniającej maksymalne bezpieczeństwo.

Pomysłodawcą Ethereum jest rosyjski programista Vitalik Buterin. Sieć zaprojektowała szwajcarska firm Ethereum Switzerland GmBH. Uruchomienie nastąpiło w 2015r.

Nie ma określonej maksymalnej ilości monet Ethereum (ETH). Natomiast ilość Ethereum Classic (ETC) została ograniczona do 230 milionów. Obecnie niezmienną nagrodą za blok jest 5 tokenów.

Pierwsze tokeny Ethereum sprzedano za pośrednictwem organizacji non-profit Ethereum Foundation w celu zebrania funduszy na realizację projektu. W trakcie ICO rozprowadzono 60 000 000 ETH.

 

Inteligentne kontrakty

Zazwyczaj służą czterem celom:

 1. Utrzymanie magazynu danych reprezentującego coś, co jest przydatne dla innych kontraktów lub dla świata zewnętrznego; Przykładem tego jest umowa, która symuluje walutę, a druga to umowa, która rejestruje członkostwo w konkretnej organizacji.
 2. Służy jako rodzaj konta należącego do użytkownika zewnętrznego o bardziej skomplikowanej polityce dostępu; nazywa się to "umową spedycyjną" i zwykle wymaga ona po prostu ponownego wysłania wiadomości przychodzących do wybranego miejsca docelowego tylko wtedy, gdy spełnione są określone warunki; na przykład, można zawrzeć umowę, która będzie czekać, aż dwa z trzech kluczy prywatnych potwierdzą konkretną wiadomość przed jej ponownym wysłaniem (tj. multisig). Bardziej skomplikowane umowy spedycyjne mają różne warunki w zależności od charakteru przesłanej wiadomości; Najprostszym przykładem użycia tej funkcji jest limit wypłat, który można zastąpić za pomocą bardziej skomplikowanej procedury dostępu.
 3. Zarządzanie trwającą umową lub relacją między wieloma użytkownikami. Przykładem może być umowa finansowa, depozyt z określonym zbiorem mediatorów lub jakiś rodzaj ubezpieczenia. Można również podpisać otwartą umowę, w której jedna strona pozostawia otwartą umowę, z którą może się kontaktować każda inna strona; Jednym z przykładów tego jest umowa, która automatycznie płaci nagrodę każdemu, kto poda poprawne rozwiązanie jakiegoś problemu matematycznego lub udowodni, że dostarcza pewne zasoby obliczeniowe.
 4. Zapewnienie funkcji innym umowom; zasadniczo służy jako biblioteka oprogramowania.
 5. Kontrakty współdziałają ze sobą poprzez działanie, które na przemian nazywa się "przywaoływanie" (ang. calling) lub "wysyłanie” (ang. sending) wiadomości. "Wiadomość" to obiekt zawierający pewną ilość eteru (specjalna wewnętrzna waluta używana w Ethereum, głównie w celu uiszczenia opłat transakcyjnych), tablicę bajtów danych dowolnej wielkości, adresy nadawcy i odbiorcy. Kiedy kontrakt otrzymuje wiadomość, ma możliwość zwrócenia niektórych danych, które pierwotny nadawca wiadomości może natychmiast użyć. W ten sposób wysłanie wiadomości jest dokładnie takie, jak wywołanie funkcji.

 

Technologie

 1. Model złożoności warstwowej: najniższa architektura Ethereum powinna być tak prosta, jak to tylko możliwe, a interfejsy do Ethereum (w tym języki programowania i interfejs użytkownika) powinny być jak najłatwiejsze do zrozumienia. Gdy złożoność jest nieunikniona, należy ją wepchnąć w "środkowe warstwy" protokołu, które nie są częścią głównego konsensusu, ale nie są również widziane przez użytkowników końcowych.
 2. Wolność: użytkownicy nie powinni ograniczać się do tego, do czego używają protokołu Ethereum i nie powinni próbować preferencyjnie faworyzować lub odradzać pewnych rodzajów kontraktów lub transakcji Ethereum w zależności od charakteru ich celu. Jest to podobne do zasady "neutralności sieci". Jednym z przykładów nieprzestrzegania tej zasady jest sytuacja w protokole transakcji Bitcoin, w którym odradza się wykorzystywanie łańcucha blockchain do celów "off-label" (np. przechowywanie danych, meta-protokoły), a w niektórych przypadkach są podejmowane wyraźne zmiany quasi-protokołów (np. ograniczenie OP_RETURN do 40 bajtów), aby próbować atakować aplikacje używające łańcucha blokowego w sposób "nieautoryzowany". W Ethereum zdecydowanie wygrywa podejście polegające na ustalaniu opłat transakcyjnych w taki sposób, aby były one z grubsza zgodne z zachętami, tak aby użytkownicy korzystający z mechanizmu blockchain w celu produkcji wewnętrznej internalizowali koszty swojej działalności (np. opodatkowanie Pigovian).
 3. Generalizacja: funkcje protokołu i opkody w Ethereum powinny zawierać koncepcje maksymalnie niskiego poziomu, aby można je było łączyć w dowolny sposób, w tym na sposoby, które mogą wydawać się dzisiaj nie przydatne, ale które mogą się przydać w przyszłości. Pakiet koncepcji niskiego poziomu może być bardziej efektywny poprzez pozbycie się niektórych funkcji, gdy nie jest to konieczne. Przykładem tej zasady jest na przykład wybór kodu operacyjnego LOG jako sposobu dostarczania informacji do (szczególnie lekkich klientów) aplikacji dapps, w przeciwieństwie do rejestrowania wszystkich transakcji i wiadomości, co zostało wcześniej zaproponowane wewnętrznie - pojęcie "wiadomości" łączy w sobie wiele pojęć, w tym "wywołanie funkcji" i "wydarzenie interesujące dla obserwatorów zewnętrznych", warto je oddzielić.
 4. Brak funkcji: jako konsekwencja uogólnienia, zespół programistów często odmawia wbudowywania nawet bardzo powszechnych przypadków użycia wysokiego poziomu jako nieodłącznych elementów protokołu, przy założeniu, że jeśli ludzie naprawdę będą tego chcieli, zawsze mogą stworzyć podprotokół (np. podwalutę bazującą na eterze, bitcoin / litecoin / dogecoin sidechain itp.) wewnątrz kontraktu. Przykładem tego jest brak w Ethereum "podobnej do Bitcoina" funkcji "locktime", ponieważ taka funkcja może być symulowana poprzez protokół, w którym użytkownicy wysyłają "podpisane pakiety danych", a te pakiety danych mogą być dostarczane do specjalistycznej umowy, która przetwarza je i wykonuje pewną odpowiednią funkcję, jeśli pakiet danych jest w pewnym sensie specyficzny dla umowy.
 5. Awersja bez ryzyka: zespół deweloperów akceptuje wyższy stopień ryzyka, jeżeli zmiana zwiększająca ryzyko zapewnia bardzo istotne korzyści (np. uogólnione przejścia między stanami, 50x szybszy czas blokowania, efektywność konsensusu itp.)

 

eth

Jak wydobyć

Ethereum jest wydobywany metodą Proof-of-Work, czyli za pomocą koparek. W najbliższym czasie ma również zostać wprowadzona opcja wydobycia za pomocą metody Proof-of-Stake - w uproszczeniu, tworzenie nowych monet będzie możliwe dzięki wykorzystaniu monet już znajdujących się w oficjalnym portfelu, który jednocześnie jest węzłem.

Ponieważ prędkość kopania ETH metodą Proof-of-Work w dużym stopniu zależy od wydajności pamięci karty graficznej, nie zaleca się kopać go na CPU.

 

Windows:

Należy pobrać program Genoil ethminer dla Ethereum:

https://github.com/Genoil/cpp-ethereum/blob/master/releases/ethminer-0.9.41-genoil-1.1.7.zip

następnie trzeba otworzyć konsolę używając komendy „cmd” i wejść do folderu, w którym znajduje się miner. Należy wpisać: ethminer.exe –G –S -O

 

Opcje:

 • G – tryb użycia GPU (karty graficznej) do kopania, kopanie na CPU nie jest obecnie możliwe
 • S – Adres Stratum naszej kopalni
 • O – nazwa użytkownika oraz hasło
 • M – benchmark naszej koparki

Wszystkie dostępne opcje wyświetla opcja ethminer.exe –help

Opcja kopania ETH metodą Proof-of-Stake nie jest jeszcze dostępna.

 

Handel

Aby handlować ETH należy skorzystać ze specjalnie do tego przeznaczonej giełdy. Powodem jest to, że nie wszyscy akceptują ETH jako formę płatności, chociaż niektóre firmy inwestycyjne dopuszczają takie transakcje.

Oto przykłady renomowanych giełd, które mogą pomóc w wymianie posiadanych ETH na towary i usługi:

 • Bitfinex

 • Bitmex

 • Bittrex

 • BTC-E

 • BTER

 • C-CEX

 • Cex.io

 • HitBtc

 • Kraken

 • Livecoin

 • Poloniex

 • Tux Exchange

 • Yobit

 

Przechowywanie

Do przechowywania monet służą specjalnie dedykowane do tego portfele, takie jak:

Geth (Go-ethereum) – portfel core będący również węzłem Ethereum dla Windows/Linux/OSX

Jaxx – portfel dla Windows/Linux/OSX przystosowany również do urządzeń mobilnych z systemem Android/iOS

Parity – portfel dla Windows/Linux/OSX przystosowany do działania w przeglądarce internetowej

Mist – portfel Core dla Windows/Linux/OSX

Etherwall – portfel dla Windows/Linux/OSX

Ponadto Ethereum jest wspierane przez trzy najpopularniejsze portfele sprzętowe: Trezor, Ledger oraz Keepkey.

0 0

Jak my

Prawo Autorskie © 2017 - 2019. Wszystkie prawa zastrzeżone.